Menu

Qui participa

A banda de veïns i veïnes a títol individual, una gran diversitat d’entitats, equipaments i serveis, i xarxes de diferents àmbits participen al Pla Comunitari, ja sigui de forma regular als grups de treball com en la planificació i execució d’activitats concretes.

Entitats i associacions
Són la unió, sense ànim de lucre, de persones i professionals que persegueixen uns objectius comuns. N’hi ha d’àmbits molt diferents (cultura, educació i lleure, esports, educació…).

Equipaments i serveis
En aquesta categoria s’hi engloben institucions o centres, públics o privats, que atenen i s’adrecen a un col·lectiu específic de població (escoles, serveis socials, parròquies, centres cívics, Centres d’Atenció Primària…).

Xarxes
Són la unió de diferents entitats i/o col·lectius que comparteixen una fita comuna.

Amb el suport de:

Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

 

 

Servei de desenvolupament i cooperació social

Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària.