Menu

Educació i Formació


Acompanyar als infants i joves en la millora del seu procés educatiu, relació amb l'entorn, facilitant-los-hi eines per a potenciar la seva autoestima i el seu creixement personal, tant en l'àmbit de l'educació formal com de la no-formal.

El projecte “Música en Tàndem” té l’objectiu de promoure la salut mental, física i social dels infants mitjançant dues estratègies: l’acompanyament educatiu dels adolescents per part de voluntariat (mentors) i la promoció de l’activitat artística mitjançant l’aprenentatge de tècniques musicals.  Va dirigit a adolescents d’10 a 12 anys del Carmel i que presenten una situació de dificultat puntual.

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou una relació de desenvolupament personal entre dues persones en la que una d’elles proporciona recolzament individual a una altra que. La característica central dels programes d’acompanyament (o de mentoria) és l’establiment d’una relació d’igual a igual entre un “mentor” i un “alumne/na” amb un benefici potencial per l’alumnat.

La proposta del projecte “Jo sóc de la banda” és que els nois i noies que facin els acompanyaments educatius individuals gaudeixin d’una sessió́ col·lectiva artística la seu de l’Associació Pausa amb Música.

Aquesta activitat artística consisteix en una sessió col·lectiva musical, en la que es crea una banda d’instruments aplicant la metodologia del Desenvolupament Cultural Comunitari (DCC) o Art Comunitari, que consisteix en la col·laboració́ de col·lectius artístics que fan que es materialitzi la part artística, donant més importància al procés que al resultat en si.

Tot el procés i la feina del curs, es veuen reflectits en les actuacions que fan aquests joves conjuntament amb la Pausa Street’s Jazz Band. Actuacions que es fan en diferents espais públics del territori o en les mostres que formen part del Projecte Música enTàndem. Aquests moments són els que donen autonomia, empoderament i autoestima a tots i totes aquests joves de la Banda.

.

El programa Joves Amunt consisteix en la vinculació dels joves del Carmel en un programa formatiu, laboral i de compromís amb l’acció comunitària al territori. El programa inclou la formació a un grup de joves com a monitors de lleure juntament amb la contractació posterior com a primeres experiències laborals com a monitors de lleure.

El darrer diagnòstic de salut realitzat al barri del Carmel (finals 2016) va detectar i prioritzar necessitats relacionades amb la falta de motivació, expectatives laborals i personals dels joves, així com la precarietat laboral i desocupació que generen diferents problemes de salut mental en aquests. A això se li afegeix la necessitat al barri del Carmel de dinamitzar els patis oberts de les escoles del territori i així abordar la manca d’espais familiars i d’oci per joves en el barri (necessitat també prioritzada al diagnòstic de salut).

Participants

Agència Salut Pública de Barcelona 

Fundació CET10

APC Carmel

CJ Martí Codolar

Associació Pausa amb música

Servei de convivència

Fundació Adsis

Espai Jove Boca Nord

Escola EFA

AFEV

Escola El Carmel

Escola Piaget

Col·legi Santa Teresa

Escola Heura

Escola Font d’en Fargas

Biblioteca El Carmel – Juan Marsé

Escola Coves d’en Cimany

Punt7

CFA El Carmel

CAP Carmel 7C

Tècnic d’Educació del Districte Horta-Guinardó

CAS Horta-Guinardó

CJD7

Punt JIP