La Fundació Arrels i l’Associació Carmel Amunt, guanyadores dels Premis Barcelona Associacions

L’objectiu del premi és reconèixer les bones pràctiques que utilitzen les entitats per incentivar la participació i l’associacionisme.Foto premi Lita

El Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació ciutadana i foment de l’associacionisme és una convocatòria anual de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona. L’objectiu del premi és reconèixer les bones pràctiques que utilitzen les entitats per incentivar la participació i enfortir l’associacionisme.

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias ha presidit l’acte de lliurament dels Premis Barcelona Associacions, que enguany celebren la seva 14a edició, i ha afirmat que “Barcelona és una ciutat cohesionada, que ha aconseguit molts dels seus èxits gràcies a l’ajut d’una societat civil organitzada en entitats i associacions”.

Treballar amb els sense-sostre

El 1r premi ha estat pel Projecte de participació de la Fundació Arrels, com a reconeixement a un treball que busca la participació de les persones sense llar en el seu procés de recuperació, participant en la pressa de decisions i formant part dels òrgans de govern de la pròpia entitat.

Salut comunitària

El 2on premi ha estat pel projecte “La Lita i els determinants socials de la salut”, de l’Associació Carmel Amunt. “La Lita” és una veïna del barri, protagonista de 7 contes que expliquen, a partir de la història del barri les principals malalties del territori, i la seva relació amb els factors socials que les determinen.
Tracta doncs, de les conseqüències que sobre la salut tenen la manca de feina, l’alimentació condicionada als recursos econòmics, l’atur, la privatització dels serveis, l’absència real de dret a l’habitatge, la qualitat de l’aire i del medi ambient i les deficitàries infraestructures del barri, entre d’altres.
En definitiva, evidencia que l’esperança de vida està relacionada amb la qualitat de vida i parla de com el nostre codi postal té més influència en la nostra salut, que no pas el nostre propi codi genètic.
El jurat ha valorat el treball en xarxa amb el veïnat del barri del Carmel per a la realització d’un projecte de salut comunitària.