Informe de resultats del procés participatiu de Bernat Bransi, 22: El Ranxo

Ara ja fa dos anys que Carmel Amunt va fer una reestructuració de tot el Pla Comunitari, adequant els seus projectes i activitats a les necessitats del barri.
En l’assemblea de barri que es va realitzar al març de 2013 on veïns i veïnes, entitats, associacions i serveis varem prioritzar les noves línies de treball del Pla, Carmel Amunt va proposar iniciar un treball amb Districte Horta-Guinardó per a poder gestionar col•lectivament el solar de Bernat Bransi 22, el que anomenem El Ranxo.

D’acord amb aquella decisió i amb la col•laboració de dos arquitectes, Carmel Amunt va presentar al Districte Horta-Guinardó una proposta de disseny del solar que plasmés el projecte social i permetés el màxim d’usos tant pels veïns i veïnes com dels diferents col•lectius del barri.
Amb permanent diàleg, el Districte ha condicionat mínimament el solar en funció en funció del pressupost existent i, a l’espera dels resultats obtinguts en el procés participatiu.

Aquest procés participatiu desenvolupat en diferents fases, ha permès recollir les aportacions de millora a l’espai físic i propostes d’ús que es podrien generar en aquest espai. Han participat els veïns/es del barri, incloent t’hi el veïnat dels edificis adjacents i les entitats, associacions, equipaments i serveis del barri.

Resultat d’aquest procés s’ha creat un grup de treball al voltant d’El Ranxo, que està conformat per diferents veïns i veïnes, entitats, associacions i serveis del barri, que treballarà per a canalitzar les propostes sorgides del procés, tant les referents a l’espai físic com a les referents a l’ús i l’activitat valorant viabilitats i establint criteris respectuosos amb l’entorn.
En un futur proper, el grup de treball elaborarà un informe propositiu, mentrestant podeu consultar l’informe de resultats en el següent enllaç: Informe de resultats del Procés Participatiu del solar de Bernat Bransi, 22: El Ranxo.