El Pla Comunitari del Carmel

El Pla Comunitari del Carmel (un dels pioners a la ciutat de Barcelona) està impulsat per l’associació Carmel Amunt, una plataforma des d’on entitats, veïns, equipaments i serveis impulsen de forma conjunta projectes i accions per a la millora del barri. La seva creació es remunta a 1999, any en què un grup d’entitats del barri va començar a teixir complicitats per a sumar esforços i treballar de forma coordinada en benefici de la seva població.

El Carmel té una llarga història de lluites i reivindicacions veïnals, particularment intenses durant els darrers anys de la dictadura. Amb l’arribada de la democràcia, moltes de les demandes del barri van ser ateses per una diversitat d’entitats i administracions que sovint treballaven de forma aïllada, sense aprofitar totes les potencialitats existents a un territori que per la seva orografia (gran pendents, desconnexió entre les zones nord i sud) també dificultava l’existència d’espais de trobada.

Des de la seva creació, el Pla Comunitari del Carmel ha centrat el seu treball en l’acompliment de cinc objectius:

  • Impulsar una societat més solidària, cohesionada i vertebrada, i amb més identitat de barri.
  • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentar la participació social, la coresponsabilitat i el compromís de totes les persones i entitats en aquest procés de canvi i millora.
  • Fomentar el teixit associatiu, la participació veïnal i potenciar la cogestió dels programes i projectes.
  • Integrar els esforços i actuacions de les diferents administracions i de tots els qui treballen en un mateix territori.
  • Afavorir la integració dels diferents col·lectius, especialment els que tenen més dificultats.

Al llarg de tots aquests anys, de forma periòdica i amb la col·laboració de tots els agents presents al territori, Carmel Amunt ha anat realitzant estudis i diagnòstics per conèixer les necessitats reals del barri, així com les àrees d’intervenció que veïnat, entitats i administracions consideren prioritàries.

Cada any, tots aquests objectius i necessitats es miren d’assolir i satisfer de forma col·lectiva a través d’una planificació de projectes i accions elaborada amb el veïnat i el teixit associatiu del barri.

Com ho fem | Qui hi participa