Com ho fem

La participació al voltant del Pla Comunitari s’organitza, principalment, a partir de grups de treball i d’activitats puntuals o estables.

Els grups de treball són operatius i responen a uns objectius i unes accions concretes a desenvolupar al voltant d’un o diversos àmbits (salut, alimentació, educació…). Un cop assolits els objectius i finalitzades les accions, els seus membres valoren si el grup n’endega de noves o si, amb el plantejament de noves fites, es reestructura. La seva durada, per tant, és variable i està condicionada per l’assoliment d’objectius.

Les activitats són accions puntuals o projectes amb una estabilitat sostinguda en el temps. En tots dos casos, tot i estar relacionades amb els temes tractats als grups de treball del Pla Comunitari, tenen la seva pròpia organització: algunes són desenvolupades per un grup d’entitats i veïnes creat per a l’ocasió, altres són proposades i endegades per una entitat al voltant de les necessitats i objectius diagnosticats per Carmel Amunt.

Sigui en grups de treball o al voltant d’activitats, els membres participants s’hi vinculen per afinitat amb els objectius de la seva pròpia entitat, per capacitat d’aportar des de la seva organització a la finalitat que es cerca o per interès en treballar col·lectivament noves propostes per a la millora del barri.

Totes les accions que es posen en marxa des d’un o altre espai responen a unes línies de treball temàtiques que Carmel Amunt defineix periòdicament amb els grups i a través d’ assemblees obertes de barri, on veïnat, entitats i personal d’equipaments i serveis del territori poden dir la seva sobre el camí que el Pla Comunitari ha de seguir.

Actualment, les línies de treball temàtiques del Pla Comunitari són:

  • Impulsar al territori iniciatives de participació per donar respostes a les necessitats de les persones amb més dificultats i/o afectades per la situació de crisi.
  • Fomentar la motivació i la solidaritat entre la gent del barri. Sensibilitzar i implicar la ciutadania en les iniciatives socials que es desenvolupin al territori.
  • Promoure unes noves relacions veïnals que possibilitin el desenvolupament de les persones i de la comunitat.
  • Implicar les diferents entitats, associacions, serveis i equipaments del barri en un procés de treball col·lectiu de millora del territori, incorporant activament la població en les seves diverses formes.

Per tal de fer un seguiment més precís del desenvolupament del Pla, Carmel Amunt compta amb una junta directiva que, amb el suport del personal tècnic que treballa en la dinamització diària de totes les activitats, s’encarrega de gestionar i representar l’entitat.

La junta també és l’encarregada de reunir-se de forma periòdica amb els representants de les administracions públiques que financen el Pla Comunitari (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya). Tots plegats formen l’anomenada Comissió de Seguiment.