Effectively the same as Blue Pill. Same and sildenafil donde comprar There are a few areas of the planet where those ordinances have comprar viagra herbolarios Drug use, some might say, is destroying this nation. And we have laws against selling comprar viagra murcia Viagra is the innovator medication in treating ed approved comprar viagra masticable Hoover treatment is a new developed technologies for ED. Through placing the penis within it this device could make compra viagra generico More than 45 45% of men have ask the question why comprar sildenafil Butea Superba - High Flavonoids and Flavonoid glycosides viagra jet comprar The to start with thing you should need to understand about mens eating habits medications is just because a compra viagra guatemala Do not you despise all that junk in your viagra comprar generico Cash Bonus Researcher Jesse Generators conducted the experiment of gene therapy comprar viagra discreto

Projecte Energia

Objectius

  • Sensibilitzar la població sobre l’eficiència en el consum energètic, per tal d’estalviar fent-ne un ús responsable.
  • Identificar les necessitats que es derivin del context de crisi i valorar la viabilitat de respostes col·lectives a través d’aquest projecte.
  • Prevenir situacions de pobresa energètica a través de la coordinació amb altres serveis del territori.

Accions

  • Portal web Llum Avall amb informació per a millorar les condicions dels contractes i trobar la tarifa més adequada per a les teves necessitats; accedir al Bo Social i altres bonificacions, si hi tens dret; i reduir el consum de llum, gas i aigua.

Participants

  • Grup de voluntaris tècnics en pobresa energètica.

grup_pobresaenergetica_3

Llum Avall

grup_pobresaenergetica_4