Projecte Energia

Objectius

  • Sensibilitzar la població sobre l’eficiència en el consum energètic, per tal d’estalviar fent-ne un ús responsable.
  • Identificar les necessitats que es derivin del context de crisi i valorar la viabilitat de respostes col·lectives a través d’aquest projecte.
  • Prevenir situacions de pobresa energètica a través de la coordinació amb altres serveis del territori.

Accions

  • Portal web Llum Avall amb informació per a millorar les condicions dels contractes i trobar la tarifa més adequada per a les teves necessitats; accedir al Bo Social i altres bonificacions, si hi tens dret; i reduir el consum de llum, gas i aigua.

Participants

  • Grup de voluntaris tècnics en pobresa energètica.

grup_pobresaenergetica_3

Llum Avall

grup_pobresaenergetica_4