Què és un Pla de Desenvolupament Comunitari

Un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) és un conjunt d’accions socials dissenyades i desenvolupades de forma col·lectiva per a millorar la cohesió i la qualitat de vida d’un territori. Un PDC entén que tothom qui hi conviu i hi treballa (veïnat, professionals d’equipaments i serveis, entitats…) és corresponsable del seu benestar i ha de tenir instruments per a promoure’l de forma col·lectiva. És per això que els PDC estableixen mecanismes i espais de trobada (grups i comissions de treball, activitats) perquè tots aquests agents diagnostiquin els problemes del barri, sumin esforços i acordin accions conjuntes per a abordar-los des de diferents àmbits (salut, educació, treball, urbanisme, cultura, convivència…).

No tots els PDC són iguals. Alguns són promoguts i desenvolupats per l’administració pública (Generalitat i/o Ajuntament). A d’altres, són les pròpies entitats i veïns del barri les que s’han organitzat per tirar-los endavant. En tots, però, s’entén que l’administració pública hi té un paper fonamental, ja que és un agent arrelat al territori que té el mandat democràtic d’aplicar-hi polítiques de benestar social. Per això, la majoria d’aquestes administracions hi participen, ja sigui finançant-los, com aportant la seva experiència en grups de treball o fent seguiment periòdic dels seus progressos.

L’objectiu dels PDC no és tan sols desenvolupar accions concretes. Les metodologies que s’hi empren, basades en la participació i la convivència, també busquen sembrar una llavor que faci conscients a persones i col·lectius de la capacitat que tenen per transformar per elles mateixes la seva realitat des del respecte als valors.

El Pla Comunitari del Carmel

marketing_responsive
marketing_responsive
marketing_responsive