Effectively the same as Blue Pill. Same and sildenafil donde comprar There are a few areas of the planet where those ordinances have comprar viagra herbolarios Drug use, some might say, is destroying this nation. And we have laws against selling comprar viagra murcia Viagra is the innovator medication in treating ed approved comprar viagra masticable Hoover treatment is a new developed technologies for ED. Through placing the penis within it this device could make compra viagra generico More than 45 45% of men have ask the question why comprar sildenafil Butea Superba - High Flavonoids and Flavonoid glycosides viagra jet comprar The to start with thing you should need to understand about mens eating habits medications is just because a compra viagra guatemala Do not you despise all that junk in your viagra comprar generico Cash Bonus Researcher Jesse Generators conducted the experiment of gene therapy comprar viagra discreto

Què és un Pla de Desenvolupament Comunitari

Un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) és un conjunt d’accions socials dissenyades i desenvolupades de forma col·lectiva per a millorar la cohesió i la qualitat de vida d’un territori. Un PDC entén que tothom qui hi conviu i hi treballa (veïnat, professionals d’equipaments i serveis, entitats…) és corresponsable del seu benestar i ha de tenir instruments per a promoure’l de forma col·lectiva. És per això que els PDC estableixen mecanismes i espais de trobada (grups i comissions de treball, activitats) perquè tots aquests agents diagnostiquin els problemes del barri, sumin esforços i acordin accions conjuntes per a abordar-los des de diferents àmbits (salut, educació, treball, urbanisme, cultura, convivència…).

No tots els PDC són iguals. Alguns són promoguts i desenvolupats per l’administració pública (Generalitat i/o Ajuntament). A d’altres, són les pròpies entitats i veïns del barri les que s’han organitzat per tirar-los endavant. En tots, però, s’entén que l’administració pública hi té un paper fonamental, ja que és un agent arrelat al territori que té el mandat democràtic d’aplicar-hi polítiques de benestar social. Per això, la majoria d’aquestes administracions hi participen, ja sigui finançant-los, com aportant la seva experiència en grups de treball o fent seguiment periòdic dels seus progressos.

L’objectiu dels PDC no és tan sols desenvolupar accions concretes. Les metodologies que s’hi empren, basades en la participació i la convivència, també busquen sembrar una llavor que faci conscients a persones i col·lectius de la capacitat que tenen per transformar per elles mateixes la seva realitat des del respecte als valors.

El Pla Comunitari del Carmel

marketing_responsive
marketing_responsive
marketing_responsive