Effectively the same as Blue Pill. Same and sildenafil donde comprar There are a few areas of the planet where those ordinances have comprar viagra herbolarios Drug use, some might say, is destroying this nation. And we have laws against selling comprar viagra murcia Viagra is the innovator medication in treating ed approved comprar viagra masticable Hoover treatment is a new developed technologies for ED. Through placing the penis within it this device could make compra viagra generico More than 45 45% of men have ask the question why comprar sildenafil Butea Superba - High Flavonoids and Flavonoid glycosides viagra jet comprar The to start with thing you should need to understand about mens eating habits medications is just because a compra viagra guatemala Do not you despise all that junk in your viagra comprar generico Cash Bonus Researcher Jesse Generators conducted the experiment of gene therapy comprar viagra discreto

El Pla Comunitari del Carmel

El Pla Comunitari del Carmel (un dels pioners a la ciutat de Barcelona) està impulsat per l’associació Carmel Amunt, una plataforma des d’on entitats, veïns, equipaments i serveis impulsen de forma conjunta projectes i accions per a la millora del barri. La seva creació es remunta a 1999, any en què un grup d’entitats del barri va començar a teixir complicitats per a sumar esforços i treballar de forma coordinada en benefici de la seva població.

El Carmel té una llarga història de lluites i reivindicacions veïnals, particularment intenses durant els darrers anys de la dictadura. Amb l’arribada de la democràcia, moltes de les demandes del barri van ser ateses per una diversitat d’entitats i administracions que sovint treballaven de forma aïllada, sense aprofitar totes les potencialitats existents a un territori que per la seva orografia (gran pendents, desconnexió entre les zones nord i sud) també dificultava l’existència d’espais de trobada.

Des de la seva creació, el Pla Comunitari del Carmel ha centrat el seu treball en l’acompliment de cinc objectius:

  • Impulsar una societat més solidària, cohesionada i vertebrada, i amb més identitat de barri.
  • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentar la participació social, la coresponsabilitat i el compromís de totes les persones i entitats en aquest procés de canvi i millora.
  • Fomentar el teixit associatiu, la participació veïnal i potenciar la cogestió dels programes i projectes.
  • Integrar els esforços i actuacions de les diferents administracions i de tots els qui treballen en un mateix territori.
  • Afavorir la integració dels diferents col·lectius, especialment els que tenen més dificultats.

Al llarg de tots aquests anys, de forma periòdica i amb la col·laboració de tots els agents presents al territori, Carmel Amunt ha anat realitzant estudis i diagnòstics per conèixer les necessitats reals del barri, així com les àrees d’intervenció que veïnat, entitats i administracions consideren prioritàries.

Cada any, tots aquests objectius i necessitats es miren d’assolir i satisfer de forma col·lectiva a través d’una planificació de projectes i accions elaborada amb el veïnat i el teixit associatiu del barri.

Com ho fem | Qui hi participa